Holiday Dreams kan være tapssluket

Et selskap som bygger mellom 15 og 20 ferieleiligheter i Bulgaria og Brasil kan være årsak til store tap for Hjelmeland Sparebank.