• FOTO: Heidi Hjorteland Wigestrand

Kampvillig fagforeningsleiar

Leiar i Sauda fabrikkarbeideforening, Jens Jensen, vel å tru at finanskrisa er ei kortvarig affære.