Grunnfondsbevis en bra investering siste 10 år...

Den som gikk bredt inn med 1 million kroner i grunnfondsbevis i 1997, sitter i dag på verdier for nærmere 4 millioner.