Myr blir dyrt industrifelt

Mor Norge har fjell nok. Men ikke der lunddølene vil ha industri.