Vil ha flere med redusert funksjonsevne i arbeid

Torill Aarbakke, leder av Trygdeetatens arbeidslivssenter, utfordret i går lokale bedrifter til å ta inn flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne.