Glede i Rennesøy

Planene om båtsenter på Åmøy er det største næringsprosjektet i Rennesøy kommune noensinne. — Svært positivt, sier rådmann Magne Fjell.