• Thomas Førde

– Me finn oss ikkje i dette lenger