Amerikanerne mister troen på kapitalismen

De fries land mister troen på kapitalismen og er nå også i ferd med å miste frykten for den sosialistiske fare.