Kverneland vil ha fast skjenkebevilling

Verdens største produsent av utstyr til vindruehøsting søker Klepp kommune om fast skjenkeløyve i hovedkvarteret på Øksnevad. Til 2008.