Ingen tro på likelønnsløft

Forhandlingsleder Curt A. Lier i Akademikerne mener at forutsetningene for likelønnsløftet er brutt, og at løftene om likelønn forblir i festtalene.