• - Dette ser vi som en moderat stigning, sier Bjørn Sæstad, fylkesdirektør for Nav i Rogaland. Lars Idar Waage

Moderat økning i ledigheten i Rogaland

Siden forrige måned er antallet arbeidsledige i Rogaland steget med 136 personer til i alt 4440 helt arbeidsledige ved utgangen av april. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken, ifølge NAV.