Får orientering om Aker-transaksjonene

Kredittilsynet får i løpet av noen dager orientering om Aker-transaksjonene fra de verdipapirforetakene som har fått en henvendelse fra tilsynet om saken, opplyser avdelingsdirektør Eirik Bunæs.