Rentekuttet går til sparing

Norske forbrukere frykter økt ledighet og svakere norsk økonomi.