• Valgkampleder for Stavanger Sosialistiske ungdom, Eirik Faret Sakariassen. Jon Ingemundsen

– Dette er et latterlig forslag

Eirik Faret Sakariassen er oppgitt over FpUs forlag om å konkurranseutsette Lånekassen, ved å gi bankene lik mulighet.