Svekkede utsikter for luftfarten

Jordskjelvkatastrofen i Japan, uroen i Midtøsten og Nord-Afrika og høye oljepriser har rammet luftfarten hardt, fastslår Det internasjonale luftfartsforbundet (IATA).