• Talet på tunge og større køyretøy, som blir frakta med gassferjene over Boknafjorden held fram med å auka.

Meir tungtrafikk over Boknafjorden

Talet på tunge køyretøy som reiser med ferja over Boknafjorden berre aukar månad for månad.