• Styreleder Christian Vammervold Dreyer og hans medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligprisene vil holde seg stabile utover høsten.

- Boligprisene vil ikke stige

Norges Eiendomsmeglerforbund mener Statistisk Sentralbyrå opererer med urealistisk høy prisstigning i boligmarkedet.