• Fjord Lines direktør Ingvald Fardal (tv) og styreleder Peter Frølich vil ikke kommentere beløpet på 50 millioner, men gjør det klart at de mener tilbudene de har kommet med til nå er romslige. Hvis partene møtes i retten, kommer kravet trolig til å ligge på rundt 100 millioner. Her er de i Kristiansand etter en forhandlingsrunde i slutten av august. Jon Anders Skau

Fjord Line krever 50 millioner

Fjord Line krever 50 millioner. Havna avviser kravet og mener Fjord Line presser dem ved å true med flytteplaner.