• Mange har hentet studielånet sitt i disse dager, og stadig flere utenlandske statsborgere får studielån i Norge. Dette bildet er fra 2004. Da strakk køen for å få studielån seg langt ned på parkeringsplassen på Blindern. Aftenposten

Utlendinger tar med norsk studielån hjem

Tyskere, nederlendere og andre EØS-borgere fikk i fjor 10 millioner kroner av den norske Lånekassen – for å studere i sitt eget hjemland.