Tøffe tak i 2005

Vinteren 2005 utspant det seg en flere måneder lang dragkamp om framtida til verdens største plogfabrikk i Klepp.