• Et unikt skue i en norsk rettssal: Fem polititjenestemenn saksøkt i en privat straffesak. Fra venstre, deres forsvarer, Tolle Stabell, politimester Hans Vik, Bjørn Andersen, John Arild Jåsund, Erik Westfield Rand og tidligere politiadvokat Gro Stangeland. FOTO: Jon Ingemundsen

Krever fengsel for polititopper

Bare én av fire saksøkte polititopper hadde møtt frem sammen med politimesteren da den private straffesaken skulle starte mandag.