Kraftig oppgang på Wall Street

Amerikanske aksjer fikk en kraftig oppgang etter meldingen om at verdens sentralbanker går sammen om tiltak for å lette på presset i eurosonen.