USAs 400 rikeste har tapt 1.733 milliarder

De 400 rikeste amerikanerne har i løpet av det siste året tapt verdier for til sammen 300 milliarder dollar.