• Bankia er en ny bank opprettet i år for å rydde opp etter skadeskutte spanske sparebanker. Nå spørs det om den nye banken passerer nåløyet i stresstestene eller om den må ha mer kapitaltilførsel. SUSANA VERA/Reuters

Banker står på kanten av stupet

Eurokrisen kan utvikle seg til en bankkrise. I morgen offentliggjøres omstridte stresstester av europeiske storbanker. De kan avsløre hvem som tåler å bære utlånstap hvis Hellas og andre kriseland må slette deler av sin statsgjeld.