UiS: – Nyttig og interessant eksperiment

Elaine Munthe, instituttleder for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved UiS, stiller seg positiv til forsøket på Røyneberg.