Norges Bank venter større prisvekst på boliger

Norges Bank spår raskere oppgang i boligprisene. Banken venter at prisene stiger med 6,7 prosent i 2021, ifølge en fersk pengepolitisk rapport.

Illustrasjonsbilde fra Årvoll i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Den pengepolitiske rapporten legges frem samtidig med Norges Banks avgjørelse om å holde renten uendret på null prosent.

Analytikerne i sentralbanken legger nå til grunn at boligprisene stiger med 6,7 prosent i 2021. I sin forrige rapport fra september ventet banken at boligprisene ville stige med 5,2 prosent neste år.

Også boligprisveksten for inneværende år oppjusteres. Banken tror nå på 4,4 prosent, 0,7 prosentpoeng mer enn anslaget fra september.

Sentralbankens utsikter har variert mye etter coronakrisen. Da banken gjorde kuttet renten til null i mai trodde den at boligprisene ville falle i 2020.

Men krisen ble ikke fullt så dyp som fryktet, og bankens prognosemakere snudde etter hvert og la opp til stigende boligpriser i år (se figur).

Krevende år for prognosemakere

Boligprisen overrasket

Bankens oppjusterte anslag for boligprisveksten i 202 og 2021 kommer etter at boligmarkedet i høst har skutt mer fart enn det banken hadde ventet.

«Aktiviteten i boligmarkedet har tatt seg videre opp utover høsten. Det har vært høy omsetning av boliger, og boligprisene har steget mer enn anslått», skriver Norges Bank i rapporten.

«Lavere renter stimulerer boligmarkedet, men økt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter kan også ha økt betalingsviljen for bolig», skriver banken.

Rentekomitéen advarer mot at økte boligpriser og økt gjeld kan gi risiko for nedturer i fremtiden.

– Det virker som om de er et lite hakk mer bekymret for boligprisene denne gangen enn de var sist, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken, til E24.

Boligprisene har økt hver måned siden korona traff, i Oslo har prisene økt over 10 prosent siden fjoråret.

– I september var det veldig fokus på realøkonomien. Denne gangen virket de litt mer bekymret for oppbygning av finansielle ubalanser, i lys av at prisene har fortsatt å øke en god del, sier Hov.

Spår heving i 2022

Norges Bank har holdt renten på null prosent siden mai, og venter ingen heving før i første halvdel av 2022. Rentekomitéen tror de lave rentene kan motvirke at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå, men frykter uro i boligmarkedet.

«En lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp», skriver Norges Bank i rapporten.

Ifølge Danske Bank indikerer sentralbankens rentebane at renten vil bli økt to ganger i 2022 og en eller to ganger i 2023. Vanligvis øker renten i sprang på 0,25 prosentpoeng.

– Vi tror fortsatt at Norges Bank kommer til å levere den første renteøkningen i desember 2021, og øke rentene to ganger både i 2022 og 2023, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en kommentar.

Norske utlånsrenter har falt

– Neppe nok til å dempe presset

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) tror ikke signalene om renteøkning i 2022 vil dempe boligprisveksten.

– Det er fornuftig å fremskynde renteøkningene, men dette er neppe nok til å dempe presset i boligmarkedet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL, i en pressemelding.

Han forventer at sentralbanken etter hvert vil måtte signalisere at renten skal heves tidligere, blant annet på grunn av presset i boligmarkedet.

– Vaksinen er en «game changer» og det er ikke behov for en varig nullrente i norsk økonomi, sier Bjerknes.

Motstridende nyheter om økonomien

Det er motstridende utsikter for norsk økonomi ved slutten av coronaåret 2020. Rekordlave renter har bidratt til ny fart i boligmarkedet, og meldingene om at vaksineringen kan begynne over nyttår har gitt aksjemarkedene fart.

Samtidig er det krevende tider for mange bedrifter.

Statistisk Sentralbyrå venter at den økonomiske aktiviteten vil tilta markert fra neste sommer, i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar.

SSB tror nå at fastlandsøkonomien vil falle med 3,0 prosent i år og vokse med 3,7 prosent neste år.

NHO venter at veksten blir på 2,75 prosent neste år. De peker på at en del næringer fortsatt sliter, og vil slite selv om restriksjonene lettes fra sommeren av. Dette gjelder blant annet overnatting og servering, samt luftfart.

NHO-bedriftene er mer pessimistiske: – Det nye året starter på bakfot

Venter lave renter lenge

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at boligmarkedet har vært sterkt preget av de lave rentene i år.

– Omsetningstakten er rekordhøy og prisveksten er sterkere enn på mange år. På landsbasis kan vi forvente en noe bedre markedsbalanse i 2021 ettersom mye av renteeffekten er tatt ut i 2020, sier han i en kommentar.

Geving tror husholdningene kan forvente seg lave rentenivåer i lang tid tross Norges Banks utsikter om heving om litt over ett år.

– Vi tror det vil ta tid før norsk økonomi tillater høyere renter, og rentenivåene vil uansett forbli lave i overskuelig framtid, sier Geving.

Uvanlig lave utlånsrenter

Noe av årsaken til at boligprisveksten har tatt seg opp er de uvanlig lave utlånsrentene.

«Boliglånsrentene i Norge er på historisk lave nivåer. Etter at styringsrenten ble redusert med til sammen 1,5 prosentenheter i vår, har den gjennomsnittlige boliglånsrenten avtatt med om lag 1 prosentenhet», skriver banken.

Det at utlånsrentene har falt mindre enn styringsrenten skyldes trolig at innskuddsrentene også har falt. Bankene finansierer seg gjennom innskudd og ved å hente penger i finansmarkedene.

«Bankene kan ha søkt å kompensere for dette ved å øke marginen mellom boliglånsrenten og pengemarkedsrenten», skriver Norges Bank.

Sentralbanken tror at boliglånsrenten vil holde seg uendret på kort sikt, og at den vil falle på sikt fordi mange refinansierer sine boliglån til lavere rente.

«Deretter venter vi at boliglånsrenten øker mot slutten av prognoseperioden, som følge av at styringsrenten blir satt opp. Oppgangen i både styringsrenten og boliglånsrenten mot slutten av prognoseperioden er noe større enn i forrige rapport», skriver banken.

Publisert: