Regjeringen flytter Equinor og Petoro til Næringsdepartementet: – Har jobbet med dette i over ett år

Statens eierskap i oljekjempen Equinor og statens eget oljeselskap Petoro flyttes ut fra Olje- og energidepartementet, blant annet for å unngå rolleblanding.

VEDTOK EQUINOR-FLYTTING: Statsminister Erna Solberg har bestemt at statens eierskap i Equinor skal flyttes fra olje- og energiminister Tina Bru (t.v.) og over til Næringsdepartementet. Her er Solberg og Bru under fremleggelsen av energimeldingen nylig.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Oppdatert: I en tidligere versjon av denne saken kom det frem at det kun er eierskapet av Equinor som flyttes. Listen inkluderer også Petoro og SDØE. Saken er rettet.

Olje- og energiminister Tina Bru bekrefter flyttingen av både Equinor, Petoro og SDØE til E24.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Flyttingen er besluttet i regjeringen av statsminister Erna Solberg, opplyser Bru.

Flyttingen skjer en måneds tid etter at et flertall i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité la inn i en merknad i innstillingen etter høringene om Equinors utenlandsinvesteringer og forvaltningen av eierskapet. Der ba komiteen regjeringen vurdere en flytting av eierskapet.

Arbeidet med flyttingen begynte imidlertid lenge før dette, forklarer olje- og energiministeren:

– Jeg har jobbet med dette i over ett år siden jeg ble statsråd, sier Bru, som ble olje- og energiminister 24. januar i fjor.

– Dette har vært Høyres posisjon og politikk lenge at man bør samle eierskapet i eierdepartementet. Regjeringen mener det samme, fortsetter hun.

– Er det noe som taler imot at man flytter eierskapet ut av Oljedepartementet?

– Nei. Vi gjør dette fordi vi mener det er det riktige å gjøre. Det gir en god rollefordeling mellom ressursforvaltningen på den ene siden og eierskapsforvaltningen på den andre, sier Bru.

– En parallell til det vi nå gjør er det som ble gjort med Statkraft-eierskapet i sin tid, legger Bru til.

OVERTAR EQUINOR-EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø.
Les også

Vil flytte eierskapet i Equinor: – Regulerer både næringen, og forvalter et av selskapene i den samme næringen

– Det er jo en sak av en viss betydning, som går i dag, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

Hun opplyser at det konstitusjonelle ansvaret overføres til henne fra 1. juli.

– Vi vil bruke tiden frem til nyttår til å forberede overtagelsen. Frem til da vil olje- og energidepartementet svare til meg i saken, sier Nybø.

Nybø sier overføringen blir gjort for å skape «et ryddig skille» mellom eierskapsforvaltningen og den generelle oljepolitikken, og at det er i tråd med regjeringens politikk å samle eierskapet i Nærings- og fiskeridepartementet.

Eier 67 prosent

Statens eierskap på 67 prosent i oljekjempen har i alle år ligget under Olje- og energidepartementet, som også er saksbehandler og klageinstans for en rekke saker som omfatter olje- og gassbransjen.

Olje- og energidepartementet har ikke minst ansvaret for ressursforvaltningen på norsk sokkel, via Oljedirektoratet, som ligger underlagt departementet.

Tidligere har det vært stilt spørsmål om det er problematisk at både eierskapet til Equinor og ressursforvaltningen ligger i samme departement, gitt at det kan oppstå interessekonflikter.

Et eksempel er utviklingen av Snorre-feltet på 2010-tallet, der tidligere oljedirektør Bente Nyland offentlig presset på Equinor for å få fortsatt i det såkalte Snorre Expansion-prosjektet.

Nå blir altså eierskapet flyttet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Begrunnelsen er blant annet at regjeringen vil unngå rolleblanding ved at Olje- og energidepartementet som deler ut letelisenser også er eier.

E24 har vært i kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet, som viser til Olje- og energidepartementet.

Les også

På tide å flytte Equinor fra oljedepartementet

Ba regjeringen vurdere Equinor-flytting

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begrunnet i mai også sitt forslag med risiko for rollekonflikter.

«Komiteen har registrert under arbeidet med denne saken at flere hevder det kan være problematisk at statens eierskap i Equinor i dag tilhører Olje- og energidepartementet, samtidig som OED også har ansvar for å regulere olje- og energibransjen, velge ut hvilke oljeselskaper som skal få bore på ulike felt og hvem som skal få være operatør på de ulike stedene», skrev komiteen.

Les også

Equinor forlater Nicaragua og Mexico: Vil også selge i USA, Canada og Argentina

«Komiteen mener det er naturlig at regjeringen vurderer om eierskapsforvaltningen for alle børsnoterte selskap skal legges inn under eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, både for å unngå potensielle rollekonflikter og for å samle eierskapet der kompetansen på dette er størst», skrev den.

Les også

Equinor-høringen i Stortinget: – Styret sa ja der vi skulle sagt nei

Statens eierskap

Det meste av regjeringens eierskap i selskaper ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, inkludert eierskapet i Statkraft, Norsk Hydro, Yara, DNB og Telenor, ifølge eierskapsmeldingen.

Nå legge altså Equinor, Petoro og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement) til Næringsdepartementet.

En del selskaper som Norsk Tipping ligger under Kulturdepartementet, mens Samferdselsdepartementet forvalter eierskapet i Vygruppen og en rekke andre transportrelaterte selskaper.

Olje- og energidepartementet vil fortsatt eie Gassco som opererer norske gassrør, Gassnova og nettoperatøren Statnett.

Publisert: