Introduserer astronaut-teknologi offshore

Neptune Energy har sammen med Stavanger-selskapet PaleBlue utviklet VR-teknologi som på sikt vil kunne gjøre at onshore- og offshore-personell kan møtes virtuelt.

Martin Borthne i Neptune Energy viser stolt frem VR-nyvinningen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

På Forus testes prosjektet ut for første gang av Martin Borthne. Han er sjef for Gjøa-plattformen som driftes av Neptune Energy Norge. Sammen med PaleBlue har de utviklet et VR-konsept som skal spare penger, reiser, tid og øke sikkerheten om bord.

– VR-teknologien gjør det mulig å koble sammen ulike fysiske steder i en virtuell verden og man kan oppleve en installasjon fra et annet sted virtuelt, sier Borthne.

VR-kjent

Selskapet ønsker å fase teknologien inn gjennom kjentmannsrunden. Denne må alle nye offshore gjøre for å gjøre seg kjent med sin nye arbeidsplass ute på havet. Hvor er livbåtene, hvor mønstrer vi, hvor kan man skylle øyene, hvor er kantinen og lugaren? Alle disse spørsmålene skal nå besvares med VR-teknologi.

– Man kan gjøre seg kjent med på land gjennom denne teknologien. Før man reiser offshore kan man ta på seg VR-brillene å gå kjentmannsrunden for å gjøre seg kjent på plattformen i forkant. Da bruker man mindre av både sin egen og andre sin tid, sier Borthne.

Driftsingeniør Jan Erik Parkinson prøver ut teknologien som snart skal introduseres for bedriftens nye offshoreansatte under kjentmannsrunden. Her står han sammen med Arne Bekkeheien.

Dette skal nå fases rolig inn slik at man på sikt kan gjøre seg kjent med det meste fra land. Etter hvert ser de for seg å bruke teknologien på mer omfattende arbeid.

– Vi jobber også med å bygge på konseptet slik at vi kan gjennomføre planleggingsarbeid før man reiser ut ved å virtuelt kunne øve på jobben man skal gjøre. Før måtte man reise ut for å ta mål for eksempel, dette trenger vi ikke i like stor grad nå, sier han.

En som har forsøkt teknologien er driftsingeniør Jan Erik Parkinson.

– Før min første tur til Gjøa-plattformen gjennomførte jeg en kjentmannsrunde i virtual reality-simulatoren på kontoret. Simulatoren viser skilt, sikkerhetsutstyr og fremhever viktig prosessutstyr. Da jeg kom offshore var det viktigste utstyret raskt gjenkjennelig, og det var lett å navigere seg gjennom prosessanlegget, sier han.

Astronaut-teknologi

Teknologien som nå skal brukes av oljeselskapet brukes allerede for å trene astronauter før utreise til den internasjonale romstasjonen. Teknologien er utviklet av Stavanger-selskapet PaleBlue. Dette er likevel første gang selskapet jobber med offshoreinstallasjoner.

– Vår erfaring med Pale Blue er at de har levert et godt produkt hurtig, slår Borthne fast.

– Med denne teknologien kan man planlegge detaljerte operasjoner før man gjennomfører dem. Man kan gjøre operasjonene virtuelt slik at man vet konkret hva man skal gjøre. Dette er både tidsbesparende og sikkerhetsmessig viktig fordi det er større sannsynlighet for at man gjør ting riktig, fortsetter han.

Allerede nå estimerer Neptune Energy å redusere antallet offshore-reiser med 30 i året. Dette er bare begynnelsen, skal vi tro dem.

– Vi tror ikke det er lurt å bite over for mye på en gang for å revolusjonere industrien. Det er mange eksempler på at dette har feilet. Vi er veldig opptatt av å ta dette steg for steg. Vi må lære å krype før vi kan gå. Noen av skrittene vi tar kan vise seg å ikke være like gode, slik at man kanskje må snu underveis, sier Borthne i Neptune Energy.

Publisert: