• Hundrevis av millioner kroner gikk med til å forsøke å lage et nytt datasystem for handel med råolje og oljeprodukter i Statoil. Først fem år etter at prosjektet kom i gang, tok de ansvarlige for prestisjesatsningen hensyn til advarslene fra Statoil-medarbeiderne som skulle bruke systemet. Kristian Jacobsen

Styret var ikke informert

Etter å ha brukt en halv milliard på et nytt datasystem, ble hele prosjektet skrinlagt like før det skulle tas i bruk. Statoil-styret ble aldri informert om pengesluket.