• Tingrettsdommer Richard Saue fulgt av meddommer Elizabeth Baumann i Stavanger tingrett. Bildet er tatt den første dagen av innsidesaken. Fredrik Refvem

Retten stoppet vitneforklaring fra politispesialist

Etter et par timer med presentasjon av trafikkdata fra mobiltelefoner og meglersamtaler der de tiltalte er involvert, nektet retten politispesialist Leif Jåthun å fortsette sin vitneforklaring i Stavanger tingrett i ettermiddag.