• Selv om hun har sol i navnet, var ikke meteorolog førstevalget til Anne Solveig Andersen. Vil du varsle været som henne, må du foruten å være god i naturfag, også like å være på radio. Når statsmeteorologen har morgenvakt, hører du henne ofte på NRK Rogaland. Marit Hommedal

Høy på lavtrykk

Når heftige lavtrykk er på vei, betyr det en ekstra spennende dag på jobb for Anne Solveig Andersen. For å kunne varsle været kreves en lang utdanning med mye matematikk, fysikk og programmering.