• Avdelingsleder Geir Jåthun Hindenes vil gjøre mer enn å snakke om at ansatte er en ressurs, men faktisk behandle de som en. Ett av resultatene er at Webstep kom på tredjeplass i Great Place to Work-undersøkelsen i 2011 for mellomstorebedrifter. Fredrik Refvem

Trivsel gir suksess for Webstep

Webstep Stavanger jobber hardt for at de ansatte og familie skal trives. Rekrutteringen kontrollerer de også selv. Det lønner seg. Både driftsmargin og ordrereserve er større enn noensinne.