• Direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet er urolig over høye boligpriser og høye utlån. �yvind Gustavsen

Boligpriser og lån slår alle rekorder

Ola og Kari er svært sårbare overfor renteøkninger. Både boligpriser og utlån er rekordhøye, og Finanstilsynet er bekymret.