• Norske arbeidstakere føler seg trygge på at de ikke mister jobben, men mange har for mye å gjøre. Scanpix

Vi stresser for mye på jobben

YS Arbeidslivsbarometer for 2013 viser at norske arbeidstakere føler seg sikre på at de ikke mister jobben. Samtidig opplever en del at de har så mange arbeidsoppgaver at de blir stresset og utslitt, sier YS-leder Jorunn Berland