• Anne Tengs-Pedersen er advokat i KPMG Law Advokatfirma og ekspert på skatterett.. cf-wesenberg

Hva kan pendleren trekke fra i selvangivelsen?

Det nærmer seg selvangivelsestid, og det kan være verdt å minne om muligheten for å kreve pendlerfradrag. Advokat Anne Tengs-Pedersen gir deg ekspertråd.