- Markedet fungerer, prisen skal ned

Det finnes én lærdom å ta av oljemarkedet: Prismekanismen fungerer. Oljeprisen vil falle igjen.