Energistøtte på etterskudd

Heller ikke olje— og energiminister Einar Steensnæs vil avlyse den såkalte strømkrisen ennå. Men han medgir at de bebudede støttetiltakene for varmepumper, biofyring og strømstyring trolig kommer for sent i forhold til årets problemer.