Enda lettere for småkraftverk

Det blir enda enklere å bygge småkraftverk.