Fleire elevar per lærar

Antal årsverk i grunnskulen er redusert med 1800 — elevtalet har samtidig auka med over 57.000 på seks år. Utdanningsforbundet er uroa.