- Ideer om flytting er luftslott

Ledelsen ved Høgskolen i Stavanger (HiS) stritter sterkt imotinnspillene om å flytte deler av skolen til sentrum.