Eggmangelen uteble i år igjen

Frykten for eggmangel til påske viste seg å være overdrevet.