Deep Ocean river Frigg

Ved å klatre på betongskaftet mellom hav og dekk og bruke fjernstyrte undervannsfarkoster nede i dypet, skal spesialister fjerne 1000 tonn stål fra de to hovedplattformene på Frigg-feltet.