Rekordproduksjon fra Statoil

Statoil leverer et litt bedre årsresultat enn ventet og kan vise til rekordproduksjon for fjoråret.