Avslår søknad om taretråling ved Revtangen

Fylkesmannen i Rogaland avslår søknad om taretråling i ny vernesone ved Revtangen. Alginat-konsernet FMC Bio-Polymer anker avslaget.