Anbefaler strømbegrensning i hytter

Forbruket av elektrisitet i norske hytter har gått kraftig opp de siste årene og tilsvarer nå produksjonen til to Alta-kraftverk.