Nytt skyts i nordisk alkoholkamp

På verdensbasis forårsaker alkohol like mange tapte leveår somtobakk. Røykelovens far, Dagfinn Høybråten (KrF), vil bekjempe friflyt av alkohol etter mal fra kampen mot tobakksindustrien.