Klappjakt på arbeidskraft

Arbeidsmarkedet vil koke ytterligere i fylket første kvartal 2007. Siemens Olje & Gass er blant bedriftene som skriker etter arbeidskraft.