Én veterinærvakt på 300.000 husdyr

98.000 storfe, 127.000 griser og 72.000 sauer på Nord-Jæren bør se på klokka før de legger seg syke. Særlig på netter og i deler av helgene kan døden nå fram før dyredoktoren.