- Skandale-statistikk

— Heilt ubrukeleg og uprofesjonelt, seier kommunalsjef Ragnvald Riis i Hå om karakterstatistikkane.