Tandberg siktet for overtredelse av verdipapirloven

Økokrim sikter Tandberg for rettsstridig håndtering av innsideopplysninger.